Find DNS records là gì ?

Find DNS records là quá trình tìm kiếm và truy xuất thông tin DNS (Domain Name System) của một tên miền cụ thể. DNS records (bản ghi DNS) chứa thông tin liên quan đến tên miền, chẳng hạn như địa chỉ IP của máy chủ nơi lưu trữ trang web của tên miền đó, các máy chủ thư điện tử của tên miền, các thông tin liên quan đến bảo mật và nhiều thông tin khác.

Gọi: 0775.620.828

Văn phòng & đội ngũ Tiến IT

Các loại Find DNS records

Có nhiều loại record DNS khác nhau, và công cụ Find DNS records cho phép người dùng truy vấn các loại bản ghi DNS sau đây:

  1. Record A (Address Record): Record A liên kết một địa chỉ IP với một tên miền.
  2. Record AAAA (IPv6 Address Record): Record AAAA liên kết một địa chỉ IPv6 với một tên miền.
  3. Record MX (Mail Exchange Record): Record MX chỉ định các máy chủ thư điện tử xử lý thư cho tên miền.
  4. Record CNAME (Canonical Name Record): Record CNAME chỉ định một tên miền phụ dùng để ánh xạ đến tên miền gốc.
  5. Record TXT (Text Record): Record TXT chứa các thông tin văn bản được sử dụng để cung cấp thông tin định danh và chứng thực.
  6. Record NS (Name Server Record): Record NS chỉ định tên máy chủ DNS chịu trách nhiệm cho tên miền.
  7. Record SOA (Start of Authority Record): Record SOA chứa thông tin về tên miền, máy chủ DNS chính cho tên miền, người quản trị tên miền, và các thông số khác.

Các loại record DNS này là các thông tin quan trọng để người dùng có thể kiểm tra cấu hình DNS của tên miền và xác định các vấn đề liên quan đến DNS.

Cách dùng Find DNS records

Để sử dụng công cụ Find DNS records tại Tiến IT, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang web của công cụ Find DNS records tại đường dẫn Find DNS records – tienit.vn.

Bước 2: Nhập tên miền mà bạn muốn kiểm tra vào ô “Domain Name”.

Bước 3: Chọn loại record DNS mà bạn muốn kiểm tra trong danh sách các record DNS được hỗ trợ, bao gồm A, AAAA, MX, CNAME, TXT, NS và SOA.

Bước 4: Nhấn nút “Submit” để bắt đầu truy vấn.

Bước 5: Kết quả truy vấn sẽ được hiển thị trên trang web của công cụ, bao gồm các thông tin về record DNS được tìm thấy cho tên miền được chỉ định.

Bên cạnh đó, công cụ Find DNS records của Tiến IT cũng cho phép người dùng truy vấn cùng một lúc nhiều loại record DNS khác nhau cho cùng một tên miền, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và tăng tính hiệu quả trong việc kiểm tra cấu hình DNS của tên miền.

Kết luận

Công cụ Find DNS records của Tiến IT cũng là một trong những công cụ tốt nhất để kiểm tra và truy vấn các bản ghi DNS của tên miền, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và nâng cao tính hiệu quả trong việc quản lý cấu hình DNS của họ.

Gọi: 0775.620.828

Để Lại Một Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *